Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index Forum Eerste Wereldoorlog
Hét WO1-forum voor Nederland en Vlaanderen
 
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   WikiWiki   RegistreerRegistreer 
 ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen   Actieve TopicsActieve Topics 

De Eerste Wereldoorlog in (Duits) retrospectief

 
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index -> Het front Actieve Topics
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
wvanrosmGeregistreerd op: 31-5-2006
Berichten: 501

BerichtGeplaatst: 18 Mei 2007 12:47    Onderwerp: De Eerste Wereldoorlog in (Duits) retrospectief Reageer met quote

Wat in de Wereldoorlog van 1914-1918 in vier jaar niet gelukt was, lukte de Duitsers in 1940 in evenzovele weken: Frankrijk te verslaan. In de communiqués van het Duitse leger en het bijbehorende commentaar in 1940 wordt niet alleen ingegaan op de actualiteit, maar ook – en dat is interessant - geregeld teruggeblikt op de Eerste Wereldoorlog als de situatie daar aanleiding toe geeft, uiteraard bekeken door Duitse brilleglazen. Maar het vormt ook een kleine geschiedenis van de Grote Oorlog aan het westelijk front. Attentie voor de passages over Leuven en de Belgische bezetting van het Rijnland, die Vlaamse lezers misschien minder aangenaam in de oren klinken. Hieronder een selectie.

14 mei 1940. Luik is gevallen! Bij ons allemaal komt de herinnering boven aan augustus 1914. Toen werd van 4-16 augustus, dus 12 dagen lang, een verbitterde strijd met de Belgen gevoerd om de stad en de vesting Luik, tot het onder het commando van generaal v. Emmich lukte, de vesting te bedwingen. Destijds was de door tijdgenoten als ongeëvenaard snel ervaren uitschakeling van Luik een wezenlijke voorwaarde voor de opmars van de rechter Duitse vleugel zonder Nederlands grondgebied te hoeven schenden.

Op Frans grondgebied lukte het op enkele plaatsen al de Maas over te steken. Al in 1914 heeft de streek rond de Maas bij de gevechten van het Duitse leger in augustus een grote en beslissende rol gespeeld. De zuidelijkste hoekpilaar is zoals bekend de vesting Verdun, waarvoor in de Wereldoorlog zoveel kostbaar Duits en Frans bloed is gevloeid.

15 mei 1940. Duitse troepen hebben de Maas tussen Namen en Givet overschreden. Beide plaatsen hebben overigens ook in augustus 1914 een rol gespeeld. Bij Namen, dat op 25 augustus werd ingenomen, versloeg het Duitse 2de leger onder kolonel-generaal v. Bülow van 21 – 24 augustus 1914 het Franse 5de leger.

Sedan! In augustus 1914 bevocht het toenmalige 4de Duitse leger van 25-29 augustus hier een beslissende overwinning op het Franse 4de leger.


18 mei 1940. Mechelen en Leuven zijn wederom vertrouwde namen voor de veteranen uit de Wereldoorlog. Bij Mechelen werd, namelijk van 25-27 augustus 1914, het Belgische leger onder opperbevel van de Belgische koning al eens een totale nederlaag toegebracht door de Duitse troepen. Aan de gevechten vooraf ging de verraderlijke overval in Leuven door Belgische sluipschutters op 25 augustus 1914, wat nog altijd een schandvlek moet worden genoemd, en waardoor het toenmalige IXde reservekorps verwikkeld raakte in felle straatgevechten en de prachtige oude Vlaamse stad destijds zwaar te lijden had. In dit verband kan erop gewezen worden, dat de Belgische burgerij zich nu terughoudend heeft opgesteld en dat geen incidenten met francs-tireurs zijn gemeld.
….

20 mei 1940. Weer staan Duitse troepen aan de Somme. Pantsertroepen hebben het slagveld van de Slag aan de Somme van 1916 bij de weg Cambrai-Péronne bereikt. Wij denken terug aan de tijd, dat de Somme gedurende de Wereldoorlog een van de rivieren was die het Duitse lot bepaalden. Reeds in augustus 1914 stuitte het na de Slag bij Le Cateau naar het zuidwesten oprukkende toenmalige Duitse 1ste leger onder kolonel-generaal v. Kluck in het gebied van de Somme bij verrassing op het zojuist in de strijd geworpen Franse 6de leger onder generaal Maunoury. De Fransen, die aanvankelijk met verrassingsaanvallen plaatselijk successen boekten, werden toen verslagen en tot een snelle terugtocht naar het zuiden en westen gedwongen. Een nieuwe slag ontbrandde aan de Somme van 23 september tot 6 oktober 1914, toen het Duitse en het Franse front probeerden elkaar in noordelijke richting te overvleugelen. Daarbij schoof het zwaartepunt van de strijd langzamerhand steeds meer naar het noorden op, terwijl zich aan twee kanten van de Somme de loopgravenoorlog ontwikkelde. Voor de meerderheid van de oud-strijders is aan de naam "Somme" echter in de eerste plaats ….

21 mei 1940. (…) Opnieuw is bij Cambrai, op het klassieke slagveld van de tankslag van 1917, een grote tankslag ontbrand. (…) Bijzondere aandacht verdient de gemelde opmars over de Chemin-des-Dames tot aan het Aisne-Oisekanaal. Steeds weer duiken daarbij namen op, die de veteranen van de Wereldoorlog vertrouwd zijn. De Chemin-des-Dames – in het Duits "Damenweg" – is een heuvelrug ten zuiden van Laon tussen de rivieren Aisne en Ailette. Er werd destijds aansluitend aan de terugtocht van de Marne in 1914 fel om gevochten, maar de Damenweg bleef …

22 mei 1940. De strijd speelt zich nu in feite in de beide landstreken Vlaanderen en Artois af. Het Vlaamse landschap is voor ons heilige grond door de grote gevechten, die daar in de jaren 1914, 1917 en 1918 plaatsvonden en die zich voornamelijk in een grote boog om de plaats Ieper afspeelden. Elke dorpsnaam in deze omgeving getuigt van de heroïsche strijd van de Duitse soldaten in de Wereldoorlog, begonnen met de offerdood van de oorlogsvrijwilligers van 1914 tot aan het noodgedwongen afbreken van de gevechten in de herfst van 1918. Langemarck, Wytschaete en Messines zijn daar slechts enkele van. De grote Slag in Vlaanderen begon in de late herfst van 1914 op 18 oktober met de Slag aan de IJzer en duurde tot november 1914. Ze vlamde na een lange loopgravenoorlog in juni 1917 weer op en eindigde na enkele tussenpauzes pas in december 1917. Ook in de herfst van 1918 ontbrandde eind september nog eenmaal tot ongeveer midden oktober een grote afweerslag in Vlaanderen. Het doel van deze gevechten was van Duitse kant het steeds opnieuw pogen een doorbraak naar de havens aan het Franse Kanaalkust te forceren, terwijl de geallieerden – voornamelijk Engelsen – met het inzetten van een enorm aanbod aan mensen en materiaal probeerden de Duitse onderzeebootbases aan de Vlaamse kust in Ostende en Zeebrugge in handen te krijgen. Dat is hun weliswaar niet gelukt, maar daarvoor bonden ze steeds weer grote delen van het Duitse leger aan zich.

Het fenomeen van de strijder van Vlaanderen is in de Wereldoorlog net zo bekend geworden als die van de Somme en van Verdun. Er zullen maar weinig Duitse formaties zijn geweest, die in de loop van de oorlog in het westen nooit in Vlaanderen waren. Wel echter waren er ook veel Duitse troepen, waarvoor het Vlaamse land, waar ze herhaaldelijk werden ingezet, tot een soort van tweede thuis is geworden. Onder de formaties oorlogsvrijwilligers, die in de herfst van 1914 als eersten op Vlaamse bodem tegen de ervaren soldaten uit de Britse koloniën moesten optornen, bevond zich ook …

25 mei 1940. Steeds opnieuw verschijnen de oude bekende namen in de berichten van de weermacht! Vooral de stad Arras wordt de laatste dagen genoemd. Daar ontbrandde van 1 tot 13 oktober 1914 een grote veldslag van het toenmalige Duitse 6de leger tegen delen van de Franse legergroep Foch. Deze strijd kwam voort uit de zogenaamde wedloop naar de zee. Aansluitend aan de eerste Marneslag probeerden namelijk de Fransen en Engelsen het Duitse leger aan de west- of noordkant te omvatten. Dat had tot gevolg, dat de Duitse leiding door de inzet van versterkingen van haar kant trachtte de Franse vleugel, die de omsingeling wilde uitvoeren, te verpulveren. Alle Duitse inspanningen faalden toen echter, omdat Arras niet kon worden ingenomen …

Het huidige weermachtbericht meldt de verovering van de Vimy-heuvel. Deze Vimy-heuvel ligt ten noorden van Arras en biedt een weids uitzicht op het noordoostelijk van Arras liggende terrein tot voorbij Lens en Douai. De heuvel moest helaas in het verloop van de Slag bij Arras van 1917 opgegeven worden. In het bericht worden ook de Loretto-heuvels genoemd, die van de herfst van 1914 tot aan mei 1915 het brandpunt van verbitterde strijd tussen Duitsers en Fransen waren. Het gaat hierbij om een door een kapel gekroonde heuvelrug in Artois, ten noordwesten van Arras, die in het uiterste oosten uitsteekt in het Noord-Franse laagland en dit tot ver in de richting Vimy-Lens beheerst.

27 mei 1940. Bijzonder waardevol waren de Vlaamse bases als onderzeeboothavens. De Duitse onderzeebootflottieljes hadden een groot aandeel in de aantallen tot zinken gebrachte schepen in de handelsoorlog van 1914 tot 1918, terwijl de boten snel in de beste jachtgebieden van de Theems, de Engelse oostkust, de westelijke uitgang van Het Kanaal en de Ierse Zee konden komen. Hoe onaangenaam onze bezetting van de Vlaamse havens door de Engelsen in de Wereldoorlog werd ervaren, bleek wel uit de talrijke Britse aanvallen op onze steunpunten daar, zowel te land door de steeds herhaalde massale offensieven van de Engelsen en hun bondgenoten in Vlaanderen als van zee uit door beschietingen, landings- en blokkadepogingen, bijv. de aanval op de strekdam van Zeebrugge op 23 april 1918. Het gebruik van deze steunpunten door de marine werd er echter geenszins door gehinderd.

29 mei 1940. Het bericht van de capitulatie van het Belgische leger is in de wereld als een bom ingeslagen. Het zou voor de hand liggen, wanneer wij Duitsers nu van onze voldoening blijk zouden geven, dat het Belgische leger na zo lange tijd nog voor de wandaden moet boeten, waaraan het zich door de Belgische bezetting van het gebied van de Nederrijn na 1918 en door de zogenaamde strafbezetting van de steden Düsseldorf en Duisburg van 8 maart 1921 tot 25 augustus 1925, heeft schuldig gemaakt. Alle Duitsers, die destijds in dit deel van Duitsland woonden, zullen die nog niet zijn vergeten. Men moet echter het Belgische leger nageven, dat het zich in een veldtocht van 18 dagen manmoedig heeft geweerd en waarschijnlijk zware verliezen heeft geleden.

11 juni 1940. De huidige situatie in Frankrijk toont in zeker opzicht gelijkenis met die van begin september 1914. Daarop is ook gewezen door de militaire commentator van de Franse krant "Intransigeant" enkele dagen geleden. Hij legde er daarbij echter de nadruk op, dat tussen de situatie van 1940 en die van 1914 in zoverre een aanzienlijk verschil bestaat, dat de Duitsers in 1914 voor hun linkervleugel niets te vrezen hadden, omdat deze zich van de Vogezen, steunend op Metz en in het bezit van de Maas, tot aan de rand van Verdun uitstrekte. Ons schijnt eerder het grote verschil tussen de schijnbaar zo verwante situatie van juni 1940 en die van september 1914 in een paar andere wezenlijke punten te liggen, die echter ten gunste van de Duitsers spreken en niet van de Fransen.

1. Ditmaal valt de rechter Duitse vleugel met sterke krachten ten westen van Parijs in de richting van de Kanaalkust en de Seinemonding aan, terwijl deze in 1914 ten oosten van Parijs voorbij de Marne naar het zuiden oprukte. 2. Deze keer …

12 juni 1940. Met bijzondere voldoening zullen alle Duitsers van het huidige bericht hebben kennis genomen, dat de stad Compiègne in onze handen is gevallen. Compiègne ligt rond 70 km noordoostelijk van Parijs, daar waar ongeveer de Aisne in de Oise uitmondt, en is voor alle Duitsers een allertreurigste herinnering, omdat in het Bos van Compiègne in november 1918 de onderhandelingen over de wapenstilstand met de toenmalige geallieerden onder de meest beschamende omstandigheden plaatsvonden. Bij de wapenstilstand van Compiègne werd reeds de kiem gelegd voor het latere smadelijke vredesdictaat van Versailles. …

14 juni 1940. Parijs ingenomen! In de Wereldoorlog werd Parijs weliswaar door de Duitse troepen rechtstreeks bedreigd, maar de stad zelf werd echter nooit bereikt; noch in de herfst van 1914, noch in het voorjaar van 1918. De beroemde afmars naar links van de Duitse rechter vleugel eind augustus 1914 liet Parijs westelijk liggen, maar de nachtmerrie van de Duitse dreiging verflauwde pas na de Duitse terugtrekking na de ongelukkige Marneslag. In 1918 ging er van het succes van het Duitse maartoffensief in de richting van de Marne opnieuw een ernstige dreiging voor de Franse hoofdstad uit.

16 juni 1940. Het huidige weermachtbericht vermeldt de trotse zin, die vele veteranen van de Wereldoorlog diepe voldoening en bevrediging zal schenken: "De vesting Verdun is met al haar forten veroverd!" Daarmee is iets gebeurd, dat op de Fransen een net zo verpletterende indruk zal maken als de val van de Maginotlinie. Verdun was het sleutelwoord voor de gevechten aan het westelijke front in 1916. Het verlies aan doden en gewonden in de Slag bij Verdun in het jaar 1916 wordt op rond 700.000 geschat. Geen wonder, dat de Fransen deze slag als bloedbad of vleesmolen betitelen. Van 21 februari tot 9 september duurde deze vernietigingsslag, met weliswaar hier en daar een Duits succes, zoals de inname van de forten Vaux en Douaumont, maar wat niet tot een definitieve beslissing leidde. …

18 juni 1940. De Fransen hebben naar de voorwaarden van een wapenstilstand gevraagd. Herinneren wij ons nog een keer dezelfde situatie aan het einde van de Wereldoorlog. Destijds heeft de Duitse rijksregering op 5 oktober 1918 een wapenstilstand aangeboden aan de Amerikaanse president Wilson. Op wens van de geallieerden werd dit verzoek onder doorzichtige voorwendsels wekenlang getraineerd, zodat na een veelvuldige notawisseling pas op 5 november – dus precies een maand later – het antwoord van Wilson volgde, dat maarschalk Foch toestemming had …

21 juni 1940. Op 21 juni werd op de historische plaats in het Bos van Compiègne in tegenwoordigheid van de Führer en opperbevelhebber van de strijdkrachten tijdens een feestelijke plechtigheid de smaad van november 1918 uitgewist. Aansluitend nam de Franse delegatie de wapenstilstandsvoorwaarden in ontvangst. Deze werden op 22 juni om 18.30 uur ondertekend.

Lees het volledige artikel WO I Wiki:
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/De_Eerste_Wereldoorlog_in_%28Duits%29_retrospectief
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
rolffie61Geregistreerd op: 18-2-2005
Berichten: 713

BerichtGeplaatst: 29 Mei 2007 21:34    Onderwerp: Re: De Eerste Wereldoorlog in (Duits) retrospectief Reageer met quote

wvanrosm @ 18 Mei 2007 13:47 schreef:
Wat in de Wereldoorlog van 1914-1918 in vier jaar niet gelukt was, lukte de Duitsers in 1940 in evenzovele weken: Frankrijk te verslaan.

En zo bezag een voormalige Oberste Kriegsherr het ook:

Wilhelm II aan Hitler:

"Doorn, den 17. Juni 1940
Unter dem tiefgreifenden Eindruck des Waffenstreckung Frankreichs beglückwünsche ich Sie und die gesammte deutsche Wehrmacht zu den von Gott geschenkten gewaltigen Sieg mit dem Worten Kaiser Wilhelm des Großen: Welch ein Wendung durch Gottes Führung. In allen deutschen Herzen erklingt der Choral von Leuthen, den die Sieger von Leuthen des großen Königs anstimmten: Nun danket alle Gott.
Wilhelm I.R."
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail
RichardGeregistreerd op: 3-2-2005
Berichten: 13292

BerichtGeplaatst: 30 Mei 2007 2:23    Onderwerp: Reageer met quote

Mooie vertaling van een stuk propaganda dat een prachtig tijdsbeeld geeft. Zeer goed gekozen.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
marcstonGeregistreerd op: 18-3-2006
Berichten: 853
Woonplaats: Eindhoven

BerichtGeplaatst: 30 Mei 2007 7:20    Onderwerp: Reageer met quote

Richard @ 30 Mei 2007 3:23 schreef:
Mooie vertaling van een stuk propaganda dat een prachtig tijdsbeeld geeft. Zeer goed gekozen.Propaganda? of echt?

Bij huis doorn vertelde de gids mij dat Wilhelm stond te juichen toen de Nazis hem bereikten in Nederland.

Heb jij informatie dat Wilhelm geen felicitaties stuurde?
_________________
Strange women lying in ponds, distributing swords is NO basis for a system of government.
(Monty Python on the Excalibur makes you king legend!)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
RichardGeregistreerd op: 3-2-2005
Berichten: 13292

BerichtGeplaatst: 30 Mei 2007 9:57    Onderwerp: Reageer met quote

Zeur niet. Zoek eerst eens uit wat het begrip propaganda is.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
marcstonGeregistreerd op: 18-3-2006
Berichten: 853
Woonplaats: Eindhoven

BerichtGeplaatst: 30 Mei 2007 10:00    Onderwerp: Reageer met quote

Richard @ 30 Mei 2007 10:57 schreef:
Zeur niet. Zoek eerst eens uit wat het begrip propaganda is.


"pro·pa·gan·da (de ~)
1 systematische werkzaamheid om aanhangers te winnen voor zekere principes

Propaganda, tja
Dingen roepen zonder dat er een basis van waarheid voor is? Als er zo'n bericht geweest was had hij de Nazis zeker in de kaart gespeeld en hadden ze dat gebruikt.

Ik vroeg alleen om bronnen om te weten of het waar is, tja als dat zeuren is. (ben ik een zeur:-)".
_________________
Strange women lying in ponds, distributing swords is NO basis for a system of government.
(Monty Python on the Excalibur makes you king legend!)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
mastermindmichelGeregistreerd op: 27-4-2006
Berichten: 694
Woonplaats: London, a small village on Mars, just outside the capital city, Wooble

BerichtGeplaatst: 30 Mei 2007 10:13    Onderwerp: Reageer met quote

Kom, meisjes... Leuk samen spelen... Rolling Eyes
_________________
"Beledigingen bestaan niet; slechts constateringen"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
rolffie61Geregistreerd op: 18-2-2005
Berichten: 713

BerichtGeplaatst: 30 Mei 2007 10:24    Onderwerp: Reageer met quote

Mijn bron: Sigurd von Ilsemann, Der Kaiser in Holland (dl. 2), Munchen 1967.
Met van Rossums bron erbij lijkt me dat wel inzichtelijk genoeg, dacht ik.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail
marcstonGeregistreerd op: 18-3-2006
Berichten: 853
Woonplaats: Eindhoven

BerichtGeplaatst: 30 Mei 2007 10:35    Onderwerp: Reageer met quote

rolffie61 @ 30 Mei 2007 11:24 schreef:
Mijn bron: Sigurd von Ilsemann, Der Kaiser in Holland (dl. 2), Munchen 1967.
Met van Rossums bron erbij lijkt me dat wel inzichtelijk genoeg, dacht ik.


OK we kunnen dus als waar aannemen dat de Keizer de man feliciteerde die steden in het land dat HEM asiel had verleend bombardeerde. De honderden doden in rotterdam bijvoorbeeld.

Lekker ventje. puke puke Een echte Pruissische moffenstreek dus puke puke

Yep dit is een persoonlijke mening. en nee daar kan ik geen acceptable goedpraterij voor bedenken.
_________________
Strange women lying in ponds, distributing swords is NO basis for a system of government.
(Monty Python on the Excalibur makes you king legend!)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Yvonne
Admin


Geregistreerd op: 2-2-2005
Berichten: 45654

BerichtGeplaatst: 30 Mei 2007 10:54    Onderwerp: Reageer met quote

Goed artikel, discussie die weereens dreigt te ontsporen en ik heb een uiterst kort lontje vandaag.
Iedereen is gewaarschuwd.
Er wordt niet weer een topic om zeep geholpen.
_________________
Met hart en ziel
De enige echte

https://twitter.com/ForumWO1
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
wvanrosmGeregistreerd op: 31-5-2006
Berichten: 501

BerichtGeplaatst: 30 Mei 2007 12:22    Onderwerp: Reageer met quote

rolffie61 @ 30 Mei 2007 11:24 schreef:
Met van Rossums bron erbij lijkt me dat wel inzichtelijk genoeg, dacht ik.

Ik heet niet Van Rossum. Misschien ben je in de war met iemand anders.

mvg, Wim
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
rolffie61Geregistreerd op: 18-2-2005
Berichten: 713

BerichtGeplaatst: 30 Mei 2007 16:07    Onderwerp: Reageer met quote

Sorry, Wim of wvanrosm, ik deed dat wat gedachtenloos. 't Zal wel wat te maken hebben met die historicus die zo heet. Smile
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail
eagleGeregistreerd op: 17-2-2005
Berichten: 1647

BerichtGeplaatst: 04 Jul 2007 15:45    Onderwerp: Reageer met quote

In de loop van de oorlog (ik bedoel de tweede) zijn er vast nog vaker vergelijkingen gemaakt.
Kennelijk om de moed erin te houden plaatste de Telegraaf op 23 november 1943 op de voorpagina dit prentje:
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index -> Het front Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group