Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index Forum Eerste Wereldoorlog
Hét WO1-forum voor Nederland en Vlaanderen
 
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   WikiWiki   RegistreerRegistreer 
 ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen   Actieve TopicsActieve Topics 

dienstplicht en lotelingensysteem

 
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index -> Het Belgisch Leger 1914/1918 Actieve Topics
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
de_jerreGeregistreerd op: 5-8-2008
Berichten: 339

BerichtGeplaatst: 12 Apr 2009 23:32    Onderwerp: dienstplicht en lotelingensysteem Reageer met quote

hallo,
men voerde in 1909 de algemene dienstplicht in wat hield deze nu weer in?
daarvoor werkte men toch met het lotelingensysteem, hoe ging dit systeem in zijn werk?
nadat men wist dat hij in het leger moest gaan, hoe werden deze mensen thuis gecontacteerd dat ze werden gemobiliseerd?
gewoon met het mobilisatiepapier?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
TandoriniGeregistreerd op: 11-6-2007
Berichten: 6956

BerichtGeplaatst: 13 Apr 2009 8:16    Onderwerp: Reageer met quote

Wie zoekt die vindt:

Militiewetgeving in de Belgische Tijd (1830-1909)

Dienstplicht en Loting

Door de precaire situatie tegenover het Koninkrijk der Nederlanden had het pas onafhankelijke België nood aan een groot leger. Men hoopte op een massale opkomst van vrijwilligers, maar slechts een beperkt aantal kwam opdagen. Er waren wel wat burgerwachten die snel in het Belgische leger werden opgenomen. Zo was er te Antwerpen een vrijkorps ter bescherming van de Antwerpse haven.

Massale conscriptie moest soelaas bieden. De kans voor de conscrit om een slecht lot te trekken was dus erg groot. Artikel 118 van de nieuwe grondwet stelde dat de wijze van recruteren bij wet zou worden vastgelegd, maar door de omstandigheden schoof men dat op de lange baan. Het Voorlopig Bewind besloot dan maar de militiewet van 1817 te behouden en ook de vervanging te handhaven.

In 1848 trad de wet van 8 mei 1847 op de dienstplicht in voege. De jonge mannen kregen nu hun oproeping in hun twintigste levensjaar. Men hield er voortaan rekening mee dat de meeste recruten nog niet volgroeid waren op de leeftijd van 19.

Door de gebrekkige administratie werkte het systeem van oproeping en loting evenwel ondermaats zodat ontsnappen aan de oproeping mogelijk was. Door het systeem van vervanging konden zowat 10% van de lotelingen zich vrijkopen.

Vrijstellingen waren er

* voor wie kleiner was dan 1,57 m of aan een zware handicap leed
* voor wie matroos was bij de handelsvloot
* als vader zich in 1830 aan de kant van de Belgische opstandelingen had onderscheiden
* als enige kostwinner
* als gehuwde

Leopold II wenste een algemene dienstplicht, maar het parlement niet. De meeste parlementairen waren advokaten, gefortuneerde zakenlui en journalisten en de idee om een verandering in het lotelingsysteem aan te brengen was ver van hun bed. Zij konden hun zonen door het systeem van vervanging toch vrijkopen. En vervanging paste perfect in de 19de-eeuwse opvatting over vrijheid.

Vanzelfsprekend werd vervanging door het gewone volk als zeer onrechtvaardig aangevoeld. Het opkomende socialisme eiste naast algemeen stemrecht en inperking van de arbeidsduur ook afschaffing van het lotelingensysteem. Zelfs in militaire kringen dacht men aan het invoeren van een algemene dienstplicht. Toen het Pruisische leger in 1860 Oostenrijk had verslagen – Pruisen kende algemene dienstplicht – begonnen de meeste landen dat ook in te voeren. En toen het Belgische leger bij de Frans-Duitse Oorlog in 1870 ineens 10 klassen opriep, liep dat uit op een regelrechte débacle : te trage en onvolledige oproepingen, te weinig effectieve manschappen, teveel "onvindbaren" en analfabeten.

Maar algemene dienstplicht kwam er niet, de loting bleef. Dus werden alle mannen volgens de wet van 8 mei 1847 opgeroepen in het jaar waarin ze 20 werden. Op affiches en in kranten werd het publiek ervan verwittigd dat ze zich moesten laten optekenen bij de politie voor 22 januari. In de praktijk nam men dat niet zo nauw en liet men latere inschrijvingen toe. Om de sociale controle te vergroten publiceerde men alfabetische namenlijsten van de opgeroepenen, opdat het publiek eventuele "vergetelheden" zou kunnen aanklagen. Op de dag van oproeping konden de lotelingen nog kenbaar maken dat sommige potentiële dienstplichtigen niet op de lijst voorkwamen. Toch kwam verklikking niet veel voor, zeker niet op het platteland waar iedereen iedereen kende.

De wet schreef voor dat de loting ten laatste op 1 maart moest beginnen, maar vele gemeenten namen dat niet letterlijk. Een reden was dat op dat tijdstip de wegen nog besneeuwd konden zijn en dat zou de soms lange mars naar het recruteringskantoor kunnen belemmeren. De potentiële dienstplichtige of zijn ouders ontvingen een oproepingsbevel met de datum van de "droeve maartdag" (dixit Conscience) en de plaats van samenkomst, meestal een herberg. De veldwachter - in zijn beste uniform - moest de jongemannen begeleiden naar de hoofdplaats van het militiekanton. In grotere gemeenten vergezelde de fanfare de mogelijke recruten, zodat het gebeuren een bijna kermisachtige vertoning werd. Ook familieleden, vrienden en nieuwsgierigen liepen mee. Herbergiers en gelegenheidsverkopers van broodjes ("goeie verse pistolets met hesp" vertelt Ernest Claes in "Ik was student") deden die dag gouden zaken. Ook vrouwen met korven papieren rozen verdienden een aardige stuiver aan de dienstplichtigen die hun jas en pet met die bloemen versierden. Iedereen mocht zien wie de lotelingen waren.

De loting was een mijlpaal in het leven van de 20-jarige. Het markeerde het begin van zijn volwassen leven. Voortaan mocht hij – wat ook het resultaat van de lottrekking was – herbergen bezoeken, gaan dansen en meisjes openlijk het hof maken.

Wat als de ingeschreven militieplichtige bv. door ziekte niet aanwezig kon zijn ? Dan mocht vader of een broer het nummer trekken. Was er niemand van het gezin, dan moest de burgemeester trekken. Als die een slecht nummer uitlootte, kreeg hij de schuld.

Wat ook het resultaat van de loting was, bijna steeds eindigde de loting met drinkgelagen. Uitspattingen waren niet te vermijden. Niet zelden vochten de lotelingen met politie of soldaten. Latente vetes tussen families onderling of tussen lotelingen van verschillende dorpen werden bij die gelegenheid uitgevochten. De overheid trad daarbij niet of slechts lauw op. Net als bij carnavalsvieringen waren de lotelingendagen uitlaatkleppen voor het gewone volk. De uitspattingen werden dus getolereerd en heel snel verviel het dagelijkse leven weer in zijn eentonige sleur.
Vrijstellingen

De wet van 1847 voorzag een aantal medische, sociale en economische redenen om een dienstplichtige vrij te stellen. Bemiddelaars zagen er brood in en boden hun diensten aan om een dienstplichtige vrij te krijgen. Hun echte of vermeende kennis van de wetgeving en haar achterpoortjes kon voor heel wat dienstplichtigen leiden tot vrijstelling. Die bemiddelaars deden dat uiteraard niet gratis. Ze betitelden zichzelf als "agenten van affairiën". Het gewone volk dat geen geld had om dergelijke lui te betalen noemde die agenten misprijzend "zielhonden".

De agent van affairiën onderzocht of zijn cliënten kans hadden op vrijstelling. Hij zorgde voor de nodige documenten. Via advertenties in kranten maakte hij zich bekend bij het gegoede publiek. De agent kon ook zorgen voor een eventuele vervanger (straks meer daarover). Naast de bona fide agenten van affairiën waren er ook minder fraaie tussenpersonen die zich bij de minder geletterden als agent kenbaar maakten en na een eerste betaling door hun slachtoffers met de noorderzon verdwenen. Vanzelfsprekend lieten ze geen documenten na.

Iedereen kon de lijsten met de vrijgestelden inzien en protesten tegen die lijsten waren talrijk. In 1847 moest de Bestendige Deputatie van Brabant 809 gevallen van vrijstelling behandelen en dat op een totaal contingent van 1556 man. Toch kregen in 1/3 van de gevallen de aanklagers gelijk, wat leidde tot hun vrijstelling. Toeval of niet, de meeste vrijstellingen werden in Brussel verleend.

Seminariestudenten kregen een jaarlijkse vrijstelling en toekomstige onderwijzers eveneens. Ook wie wou aanmonsteren bij de handelsvloot kreeg vrijstelling. Als een broer tijdens zijn dienst een handicap opliep of overleed, werden de overige broers van het gezin definitief vrijgesteld. De helft van de zonen uit één gezin eveneens. Wie kon bewijzen dat zijn vader in 1830 "krijgsdiensten had bewezen aan het vaderland" kreeg een voorlopige en dikwijls een definitieve vrijstelling. Er waren geen klachten tegen dat soort van vrijstellingen.

20 % van alle vrijstellingen betrof zij die enig en wettig kind waren. Die persoon moest immers later instaan voor de oude dag van zijn ouders. Ongeveer 50 % van de vrijstellingen werd gegeven aan de enige kostwinner van een gezin. Ook een weduwnaar met kinderen ontsnapte aan de dienstplicht, de enige broer van een zwaar gehandicapte eveneens.

Tot voor de wet van 1847 waren ook gehuwden vrijgesteld, want ""een gehuwd man werd geacht dermate met zorgen overstelpt te zijn, dat hij onmogelijk een goed soldaat kon worden"". Het gevolg laat zich raden: voor elke inschrijving voor de loting steeg het aantal huwelijken van 20-jarigen spectaculair. De leeftijd van de bruid was soms even spectaculair. Er zijn gevallen bekend waar de bruid 80 jaar oud was. Wie dacht ook weer dat schijnhuwelijken iets van onze tijd zijn ?

Vele dienstplichtigen trachtten om medische redenen afgekeurd te worden. Kwakzalverij en allerlei hulpmiddeltjes moesten daarbij helpen. Uit de medische rapporten weten we dat de meeste fraudegevallen wel ontdekt werden. De bedenksels waren erg primitief. Zo dacht het ongeletterde volk dat azijn drinken de lichaamslengte zou doen krimpen tot beneden de minimumlengte. Ogen inwrijven met irriterende produkten moest een oogkwaal simuleren. Zeep eten zou geelzucht veroorzaken, enz. Verminkingen waren uiteraard geen simulaties. Als kon bewezen worden dat de dienstplichtige aan zelfverminking had gedaan, werd hij zonder pardon ingelijfd bij de schansgravers waar hem zeer hard labeur te wachten stond.

In de medische archieven vonden we een opdeling van de zware gebreken die aanleiding gaven tot definitieve afkeuring, bv. in 1846 :

* misvormingen van de onderste ledematen (breuken, kreupelheid, verlammingen, klompvoet, heupontwrichtingen) 32%
* misvormingen van de bovenste ledematen (breuken, verminkingen, verlammingen, misvormingen aan ruggengraat of borst) 20%
* gelaatsmisvormingen (kaaksbeen, hazenlip, misvormde neus) 33%
* gezichtsproblemen (oogvliesontstekingen, myopie, grauwe staar, scheelzien) 6%
* mentale gebreken (achterlijkheid, idiotisme, dementie en waanzin) 4%
* doofheid en "niet kunnen horen tijdens het spreken" 2%
* spraakstoornissen (stomheid, stotteren, "uitdoving van het stemvolume") 2%
* doofstomheid 0,4%
* blindheid 0,15%
* combinatie van verscheidene zware gebreken 1%

Vervangingen

Had iedereen nog evenveel kansen bij de loting, dan was dat niet meer zo door de mogelijkheid tot vervanging. Dat was een typische 19de-eeuwse interpretatie van de begrippen vrijheid en gelijkheid. Geld kon het slechte lot ten goede keren en daar wisten de beter gesitueerden best mee te leven. Ze deden daarom beroep op de agenten van affairiën die loteling en vervanger met elkaar in contact brachten.

Wie kon vervanger zijn ? Enkel zij die na het beëindigen van de eigen dienstplicht zich tegen betaling ter beschikking stelden om in iemand anders plaats te dienen. De vervangers waren bijgevolg allemaal ouder dan 25 jaar. Aanvankelijk mochten ze niet ouder zijn dan 30, maar de wet van 1847 verhoogde de leeftijdsgrens tot 35.

Een aparte vorm van vervanger was de nummerverwisselaar. Die behoorde meestal tot hetzelfde kanton of dorp als de loteling wiens plaats hij innam. Hij ruilde dus tegen betaling zijn eigen "goede" lot voor het slechte van een andere jaargenoot.

Als de vervanger ziek werd tijdens de eerste twee maanden van de vervangdienst, dan was de afgekochte verplicht om binnen de 2 maand een andere vervanger met vers geld te strikken.

En deserteerde de "remplaçant" tijdens de eerste 18 maand, dan moest de afgekochte weer binnen de 2 maand een andere vervanger zien te vinden. Chantage en afpersing door die remplaçanten was niet ongewoon. "Geef me geld of ik deserteer" …

Tussen 1830 en 1834 waren 14% van de soldaten vervangers, nadien zakte dat cijfers beneden de 10 %. De beroepen van die vervangers zijn alle te situeren in de laagste loongroep. Het waren wevers, schoenlappers, werklui, dienstboden en koewachters. Ze waren meestal ook ongeletterd.

Remplaçanten mochten gehuwd zijn, maar moesten bewijzen dat ze konden instaan voor het onderhoud van hun gezin. Voorts was een getuigschrift van goed gedrag vereist. Voor de gewezen militair moest de vroegere korpscommandant dat afleveren. De burger-remplaçant kreeg dat gemakkelijk van de gemeente die op die wijze van een lastpost verlost geraakte. Want remplaçanten hadden een barslechte naam, zowel bij burgers als bij militairen. In de strafcompagnies waren tot 90% van de soldaten vervangers. Velen van hen zagen desertie als enige uitweg om uit die strafcompagnies weg te geraken. 2/3 van de deserteurs waren remplaçanten.

Desertie was zelfs in vredestijd een zwaar misdrijf en gevangenschap volgde voor wie gesnapt werd. Wie meer dan eens deserteerde kreeg drie jaar "brouette". De gestrafte werd dan gedurende 3 jaar vastgeketend aan een kruiwagen waarmee hij de hele strafperiode dwangarbeid moest verrichten.
De bemiddelaars

Sommige gegoede burgers trachtten via advertenties in een krant een remplaçant te vinden voor zoonlief met een slecht lot. Kranten waren duur, maar werden ook in herbergen gelezen, een uitgelezen terrein voor tussenpersonen die aldaar hun bemiddeling trachtten te gelde te maken. Omdat de formaliteiten zo omslachtig waren, bleken (gewezen) lagere ambtenaren de geschikte tussenpersonen te zijn. De agenten van affairiën noemden zichzelf ook wel eens "agenten-generaal voor de nationale militie". Ook zij plaatsten advertenties in de krant om hun diensten aan te prijzen. Vooral in grote steden waren de bemiddelaars erg actief.
De kostprijs voor een vervanging

In de wet van 1817 was het bedrag voor vervanging op 1600 frank vastgesteld, maar in sommige streken bedroeg het in de praktijk slechts 300 frank. In Luik kostte een vervanging 1370 frank en dat bedrag was hoog genoeg om een eenvoudige woning te kopen.

Hoe slechter de economische toestand, hoe meer mensen zich aanboden als vervanger en hoe lager de kostprijs zakte. In perioden van voedselschaarste groeide het aantal vervangers heel sterk aan, want in het leger had men tenminste een dak boven het hoofd en voldoende te eten.

De mislukte oogst van aardappelen in 1845 en de eveneens mislukte oogst van rogge in 1846 én de tyfusepidemie in de winter van 1847-1848 deden de prijzen voor vervangers enorm dalen. Er zijn vervangingen in die periode genoteerd die 200 frank of zelfs maar 100 frank opbrachten.

Bij een vervanging moesten altijd 2 contracten worden opgesteld :

* een tussen de loteling(-ouders) en het leger
* een tussen de loteling en de afkoper (registratie moest bij een notaris)

Duur van de legerdienst

In ons collectieve geheugen zit de idee dat de legerdienst toen vele jaren duurde. Omdat hij voortdurend varieerde en de soldaten na hun dienst nog gedurende verscheidene jaren oproepbaar waren, lijkt dat zo te zijn geweest. Wel duurde de militaire dienst langer als de internationale situatie verslechterde, van 15 tot 30 maand. Eliteregimenten (grenadiers en karabiniers) en bereden troepen (cavallerie en artillerie) 3 tot 6 maand langer.

In 1841 stemde het parlement ermee in dat de verlenging van de oproepbaarheid 8 jaar mocht bedragen. Toch bleef de eigenlijke legerdienst tot 1848 relatief kort. In de tijd waarin Conscience's "De Loteling" zich afspeelde (omstreeks 1835) duurde hij 11 maand, de wederoproepingen niet meegerekend. Die gebeurden meestal in de zomer en duurden van 10 dagen tot 5 weken. Vooral de boerenbevolking zag met lede ogen aan hoe tijdens de oogstperiode hun soldaat werd opgeroepen.

Verloven werden voorgesteld als gunsten, maar waren eigenlijk bezuinigingen. Om brandstof te besparen in de kazernes werden collectieve verloven meestal in de winter gegeven.

http://www.baasgansendonck.be/archief%20de%20loteling/archief-de-loteling.html
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 13 Apr 2009 9:14    Onderwerp: Reageer met quote

Zie ook:
http://users.telenet.be/ABL1914/Soldatenleven.html
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 13 Apr 2009 9:23    Onderwerp: Reageer met quote

Voor wat militiewetgeving zie:
http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=263117#263117
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
de_jerreGeregistreerd op: 5-8-2008
Berichten: 339

BerichtGeplaatst: 13 Apr 2009 10:24    Onderwerp: Reageer met quote

als ze hun lot hadden getrokken, moesten ze dan direct het leger in of gingen hier nog een aantal formaliteiten aan vooraf?
en werd de militiewet van 1913 gedurende de oorlogstijd nog veranderd?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 13 Apr 2009 20:09    Onderwerp: Reageer met quote

Tussen de loting en de oproeping zat ongeveer 6 maand. De loting gebeurde in maart, de inlijving in september-oktober van hetzelfde jaar.
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
peter uGeregistreerd op: 14-7-2008
Berichten: 60

BerichtGeplaatst: 13 Apr 2009 20:23    Onderwerp: Reageer met quote

Hallo,

In de periode 1849-1869 gebeurde de inlijving op 1 mei, vanaf 1869 was dit 1 oktober; 1 oktober was na de oogst, zo hadden plattelands jongens nog de mogelijkheid mee te helpen tijdens de oogst.

Bron: geschiedenis van het Belgisch leger van 1830 tot heden, deel 1 1830 tot 1919.

De livrets militaire in mijn collectie bevestigen dit.

Mvg,
Peter
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 13 Apr 2009 20:33    Onderwerp: Reageer met quote

Wie dieper wil ingaan op dit onderwerp :Het effectief van de Belgische krijgsmacht en de militiewetgeving 1830-1914; Prof. Luc De Vos; een uitgave van het Centrum voor Militaire Geschiedenis, Bijdragen n°20, Koninklijk Legermuseum 1985
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1677
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 14 Apr 2009 15:41    Onderwerp: Reageer met quote

Een kleine anekdote i.v.m. die kruiwagenstraf heb ik gevonden bij een verre voorouder, Franciscus Verbeeren (° Aalst 31-03-1825) hij was “tambour volontaire” bij het 5e Linie regiment. Maar op 10-07-1843 ontving men op het stadhuis van Aalst de mededeling dat hij op 07-06-1842 wegens desertie (hij was 3 maal gedeserteerd) en verkoop van “effecten” (men bedoelde hiermee zijn kledij en uitrusting) veroordeeld was tot 3 jaar kruiwagenstraf met vervalling van de militaire rang. Hij had nog geluk, hij kon zijn straf uitzitten te Aalst in de “Pupillenschool”. Tijdens zijn straf , in 1844 moest hij deelnemen aan de loting, gelukkig trok hij er zich met het nr.152 uit. Men zou denken dat hij zijn goesting had van het leger, niets is minder waar ! Op 20-07-1850 komt hij zich terug te Aalst vestigen, als “gecongedieerden Soldat uit Algiers”. Hij had 3 jaar bij het Franse Vreemdelingenlegioen gediend !!. Op 06-11-1850 huwt hij te Aalst met Maria Josepha De Neef en op 31-08-1852 moet zijn vrouw, 5 maanden zwanger, moeder van een kleuter van 1 jaar oud, in de diepste ellende getroffen, een smeekschrift laten schrijven om haar man, die zich terug had laten inlijven voor een termijn van 3 jaar bij het Vreemdelingenlegioen, vrij te krijgen. Hij diende toen bij het 2e Vreemdelingenlegioen, 1e Bataljon, gelegerd in Batna, Algerije. Op 18-09-1852 komt er antwoord uit Gent, haar man, Franciscus moet zijn 3 jaar dienst volbrengen.
In 1865 vinden we hem terug te Aalst, als winkelier en rond de eeuwwisseling heeft hij een herberg “In de Crimée” genaamd, herinnering aan zijn avonturen ?
Zijn zoon, Hippoliet, zal een gekende agent voor militaire vervangingen worden (aanwerver voor het leger) te Aalst. Hij hield eveneens café. In 1902 was het tarief voor een vervanging 1.600 fr.
De lotelingen zongen toen:
Zég Béngsken goje mei
Om zestienhonderd frank bè Pié Versé (bis)
(1)
En zestienhonderd frang
Die weir zoei geren zieng, die weir zoe geren zieng
En zestienhonderd frang, die weir zoe geren zieng
Polit Verbeeren wieje gè mè koeipen ?
En wieje gè ni, tén bloif ik loeipen !
Poliet Verbeeren, wieje mè ni koeipen ?
Ge kentj gè foin no de kloeiten loeipen !
En da mènneken begsot te beiven
As ’n hè den trommel zag (2x)


(1) Pié Versé was ook een agent voor militaire vervangingen te Aalst

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
de_jerreGeregistreerd op: 5-8-2008
Berichten: 339

BerichtGeplaatst: 18 Mei 2009 19:33    Onderwerp: Reageer met quote

wie beschikt over de militiewet van de dienstplicht, 1910, 1913 en 1914?
kan iemand hier eventueel een uitleg over geven of eventueel inscannen?
bestond er ook zo'n militiewet over het lotelingensysteem?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 18 Mei 2009 19:43    Onderwerp: Reageer met quote

Jerre wat probeer je te vinden tussen deze honderden bladzijden saaie wetteksten?
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
de_jerreGeregistreerd op: 5-8-2008
Berichten: 339

BerichtGeplaatst: 18 Mei 2009 19:50    Onderwerp: Reageer met quote

hoe het belgisch leger er in die tijd uitzag (reorganisaties, wanneer je werd toegelaten, wanneer niet,...)
zou hier graag een overzicht van hebben van deze verschillende tijden : lotelingensysteem, 1910, 1913, 1914
(veranderde de miliewet nog tijdens de eerste wereldoorlog?)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 18 Mei 2009 19:53    Onderwerp: Reageer met quote

de_jerre @ 18 Mei 2009 20:50 schreef:
hoe het belgisch leger er in die tijd uitzag (reorganisaties, wanneer je werd toegelaten, wanneer niet,...)
zou hier graag een overzicht van hebben van deze verschillende tijden : lotelingensysteem, 1910, 1913, 1914
(veranderde de miliewet nog tijdens de eerste wereldoorlog?)


Dan moet je de wetteksten niet hebben maar:
Het effectief van de Belgische krijgsmacht en de militiewetgeving 1830-1914; Prof. Luc De Vos; een uitgave van het Centrum voor Militaire Geschiedenis, Bijdragen n°20, Koninklijk Legermuseum 1985.

Niet makkelijk te vinden maar het antwoord op al je vragen.

Ook niet slecht zijn de twee kleppers "Geschiedenis van het Belgische Leger 1830 tot heden (circa 1988)
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
coltroepGeregistreerd op: 3-3-2009
Berichten: 351

BerichtGeplaatst: 17 Nov 2012 11:39    Onderwerp: Reageer met quote

Weet iemand welke regeling er was voor dienstplichtigen (lotelingenà die ondertussen ook geneeskunde studeerden?

Uit het dossier van Philippe Schram was zijn diensttijd ongeveer 35 maanden ipv +/- 17 maanden. Zijn dienstplicht heeft hij vervuld in 1909 voor de wetgeving veranderde.

Wanneer werden de militielijsten gepubliceerd??? rond februari???
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
coltroepGeregistreerd op: 3-3-2009
Berichten: 351

BerichtGeplaatst: 18 Feb 2013 16:48    Onderwerp: Reageer met quote

In de plaatselijke kranten vind je altijd de inlijstingsnummers en de lotingsnummers, maar ik vraag mij af waar het referentienummer werd genoteerd. Daarmee vind je of ze geloot werden ja dan neen.
Het kon hoger zijn dan het referentienummer of lager.

Wie kan mij helpen?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index -> Het Belgisch Leger 1914/1918 Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group